Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> Reportaj
Publicitate

Comoară istorică


Cetatea de la Racoș, capitală a dacilor

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
www.cimec.ro
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: Camelia Onciu, 15.11.2013
• Situl arheologic de la Racoșul de Jos a oferit cercetătorilor o comoară de vestigii istorice, iar localnicilor, un crîmpei de istorie veche de două milenii

Cea mai mare așezare dacică din Țara Bîrsei a fost la Racoș. Importanța acesteia trecea de granițele locale, cetatea fiind al doilea centru politico-administrativ și religios după Sarmizegetusa. În Tipia Ormenișului, cum se numește zona în care s-au găsit ruinele cetății dacice, a funcționat și un sanctuar, întregul munte fiind considerat loc sacru al dacilor din această parte a Carpaților. Comoara istorică de la Racoș e completată și de misterul unui cui care, de 2.000 de ani, nu vrea să ruginească. Mai mult, poziția acestei puternice așezări l-a făcut pe Decebal ca, în anul 106, cînd s-au încheiat războaiele daco-romane, să aleagă Racoșul ca bază militară înainte de a ataca pentru ultima oară legiunile romane. Deși a fost capitală de regat, istoria fortificației de la Racoș este mai puțin cunoscută. După două milenii, cetatea își dezvăluie secretele.

A doua Sarmizegetusa Regia

În sec. V î.H., în zona Racoșului, dacii au ridicat o puternică cetate. Întreaga Țară a Bîrsei făcea parte dintr-un regat dacic puternic, bine clădit și apărat. Se presupune că, în vremea regelui Oroles, capitala regatului era chiar la Racoș. După istoricii Florea Costea și Florin Salvan, zona Racoșului era locuită de dacii din neamul cumidavensilor, o ramură a cotensilor. Descoperirile arheologice au scos la iveală la Racoșul de Jos construcții dispuse în trepte, de tip zigurat. S-au găsit, pe lîngă ruine antice, și ceramică, rîșnițe de tuf și de piatră, unelte de lut și de metal, podoabe și accesorii vestimentare, cuie și balamale, adică acele obiecte întîlnite doar în așezările importante. În secolul I î.H., cetatea evoluase atît de mult încît arheologul brașovean Florea Costea consideră c㠄nivelul ei de dezvoltare este în bună măsură comparabil cu acela înregistrat la Sarmizegetusa Regia. Cetatea nu era mare, dar a avut rol important de apărare“. Nici nu e de mirare că acest complex de construcții era un centru important al dacilor, din moment ce coordona cetățile învecinate. Istoricul arată că, în această parte a Carpaților, „singura fortificație care avea un definitoriu rol militar, politico-administrativ și religios este cea de la Racoșul de Jos-Tipia Ormenișului. Pînă în prezent, doar aici s-au descoperit edificii care indubitabil erau reședințe ale unor însemnați conducători religioși, militari și civili“.

„Este vorba, practic, de un oraș“

Așezarea de la Racoș însemna, cu cel puțin 300 de ani înainte de venirea romanilor, 20 de terase în trepte cu locuințe civile ale clerului, comandanților militari și căpeteniilor politico-administrative, alte 20 de hectare cu terase pentru oamenii de rînd, o cazarmă militară care adăpostea circa 300 de soldați și un sanctuar religios. Cele cîteva mii de oameni care locuiau în acest perimetru îl conduc pe istoricul Florea Costea la concluzia c㠄este vorba, practic, de un oraș“, în care locuitorii făceau mai mult decît doar agricultură necesară subzistenței, erau meșteșugari și făceau comerț cu produsele lor, se ocupau cu mineritul și metalurgia. Nu locuiau toți în bordeie, aveau și case la suprafață, din bîrne, cu acoperiș și podea de piatră sau lemn. O locuință avea în medie 15 mp. Dacii de la Racoș aveau pînă și gropi menajere, ceea ce denotă că țineau la igienă. Locuințele erau ridicate din lemn, piatră și pămînt, fără un liant de tipul mortarului, blocurile de calcar fiind tăiate și îmbinate perfect. Se pare că zidurile cetății, groase de doi metri, a căror lungime ajunge la 100 m, s-au suprapus peste altele din neolitic. Construcția dacică înseamnă și porți de piatră, vetre și sobe, podele șlefuite. S-au găsit aici vîrfuri de săgeți, fibule de bronz, vase de ceramică, piroane cu cap de lebădă și borcane cu grîu carbonizat. Cetatea de pe Tipia Ormenișului este diferită de altele din arcul Carpatic, este unică în această parte a Daciei.

Incendiul din vara anului 106

Vestigiile dacice dintre Augustin și Mateiaș, care se întind pe o lungime de 5 kilometri, sînt ridicate pe formațiuni în formă de căciulă (tipie), amplasamente ideale pentru un sistem defensiv eficient. Decebal a apreciat poziția strategică a cetății de la Racoș, ideală pentru a opri înaintarea romanilor. Pentru a face față acestei misiuni, cetățile au fost întărite, „atenția de care s-au bucurat nefiind cu nimic mai redusă decît în cazul celor din munții Orăștiei“, după cum apreciază arheologul Florea Costea, care și-a publicat concluziile în cartea „Dacii din Sud-Estul Transilvaniei înaintea și în timpul stăpînirii romane“. Mai mult, istoricul arată că aceste cetăți „au fost destinate să reprezinte, în cazul căderii Sarmizegetusei, nu doar un ultim punct de rezistență, ci locul de grupare și reluare a confruntărilor cu Traian“. Felul în care au fost devastate cetățile dacilor, în special sanctuarul de la Racoș, care a fost incendiat și demontat, îl face pe istoric să considere că ultimele bătălii dintre daci și romani s-au dat chiar aici, la Racoș, în vara anului 106.

Sanctuarul de pe Muntele Sfînt

Sanctuarul este o construcție specială în cadrul cetății. Este interesant prin forma lui circulară, ceea ce atestă faptul că aici era celebrat soarele la solstiții, exact ca la Sarmizegetusa. La daci, însă, de cele mai multe ori, preotul era chiar regele, ceea ce face posibil ca Racoșul să fi fost chiar capitala regatului lui Oroles. Ipoteza este susținută și de istoricul Florea Costea, care crede că amplasarea capitalei regatului lui Oroles ține de sud-estul Transilvaniei, undeva, pe malul Oltului, unde trăiau circa 155.000 de daci, din cei aproape 3 milioane ai întregii Dacii. În fața acestor date copleșitoare legate de construcțiile dacice de la Racoș, istoricul se întreabă: „Aveau dacii numai un Munte Sfînt, respectiv un Kogaionon, termen tradus prin «muntele cu altare și sanctuare»? Părerea mea e că ne aflăm în fața unui Munte Sfînt“. Sanctuarul, format din trei cercuri concentrice, cel mai mare avînd un diametru de 20 de metri, era locul sacru în care era venerat Zamolxe. „Învelitoarea a fost, probabil, din șindrilă, și acoperea întregul edificiu“, susține arheologul. O machetă a sanctuarului poate fi văzută în Casa Sfatului. Cercetările în aceste situri arheologice nu s-au încheiat, fiindcă, așa cum spune Stelian Coșuleț, șeful Secției de Istorie a Muzeului Județean de Istorie Brașov, mai există încă multe de aflat despre așezarea de la Racoș.

Semne de întrebare

Sanctuarul a fost distrus de romani, azi mai putem vedea doar resturi de coloane, aruncate tocmai în vale. „Dar cu cît timp înainte a fost construit nu se poate preciza“, conchide Florea. Fiecare ușă avea cîte trei balamale. S-au mai găsit un zăvor, un cîrlig, cuie, piroane, fibulă, toate din fier, forma lor determinîndu-i pe arheologi să le compare cu cele de la Sarmizegetusa și lumea celtică. Ceramica și obiectele de fier, toate din perioada sec. I î.H.- sec. II. d.H., au fost expuse la Muzeul de Istorie Casa Sfatului. Vasele din ceramică au fost modelate cu mîna sau la roată. Printre ele, există și niște vase ciudate, cărora arheologii Ioan Glodariu și Florea Costea nu le-au găsit destinația: „Vasele cu guler caracterizate prin absența fundului pentru care nu s-a găsit încă nicio explicație utilitară convingătoare și acceptabilă, sînt de pus în legătură cu practici rituale rămase necunoscute“. Vasele de lut găsite în încăperea dreptunghiulară din mijlocul templului, locul sacru prin excelență, erau folosite pentru păstrarea ofrandelor. Tot aici erau și piroane cu cap de lebădă înfipte în bîrne în care se spune că dacii atîrnau animalele sacrificate pentru zeitățile lor, probabil ale belșugului. Se pare că zeii care au guvernat aceste locuri ocrotesc încă Tipsia Ormenișului, solul de pe platou și de pe terase este încă negru și mănos, plantele sălbatice cresc mai viguroase și mai înalte decît în alte locuri. Un examen pedologic asupra unui pumn de pămînt de aici a aratăt că pămîntul are caracteristici similare celui din Bărăgan.

Cuiul care nu ruginește

• Minunile de la Racoș nu se opresc aici. Andrei Vartic, fizician român din Basarabia, a găsit în sanctuarul dacic de la Racoș un cui special. Studiat cu raze X la Institutul de Metalurgie de la Bălți, s-a constatat că acel cui de peste 2.000 de ani conține 99,97% alfa-fier pur, dar nu ruginește. Nici urmă de impurități, adică de compuși ai carbonului care rămîn din prelucrare. Pînă la ora actuală sînt cunoscute în lume numai două exemple de obiecte antice cu proprietăți similare: stîlpul de fier de la Delhi și un disc din Mongolia, din secolul IX. Fizicianul a dus cuiul la Leningrad, unde cercetătorii au mai descoperit o minune, confirmată ulterior și în laboratorul din Moscova: cuiul de la Racoș nu a ruginit pentru că e acoperit, nu cu vopsea, ci cu 3 straturi moleculare de magnetită, oxid feros și alumino-silicați. Din păcate, cuiul de la Racoș nu e cuprins în niciun inventar și nimeni nu mai poate spune nici unde e, nici dacă laboratoarele performante de azi pot confirma ciudata compoziție. Cert e că și istoricii Florea și Glodariu au observat că balamalele de fier găsite în sanctuar s-au conservat cel mai bine, fiind acoperite de o peliculă roșcată, de unde și presupunerea c㠄părerea că unele materiale au fost «vopsite» cu o substanță anticorozivă cîștigă în consistență“.

Sute de așezări dacice în Țara Bîrsei

• Repertoriul arheologic al Județului Brașov consemnează circa 630 așezări dacice, la care adăugăm și 102 zone probabil locuite. Cele mai numeroase sînt din epoca bronzului și a doua epocă a fierului. Nu se poate spune că strămoșii noștri n-au locuit această parte de lume, că nu au ajuns la un anumit grad de civilizație. Cetățile dacilor din Țara Bîrsei s-au construit în perioade diferite, pe mai toate înălțimile importante. Iată cîteva dintre ele: Cetatea de la Pietrele lui Solomon, cea de pe dealul Șprenghi, pe dealul Melcilor, Valea Cetății, Bunloc, Hărman, Rîșnov, Sînpetru, Feldioara, Prejmer, Rupea, Hălchiu, Satu Nou. O parte din acestea au fost distruse de romani, altele au dăinuit pînă în Evul Mediu, cînd cavalerii templieri și apoi sașii și-au așezat cetățile pe ruinele lor. Alte cetăți au fost la Roadeș, Bran, Crizbav, Breaza, Feldioara, Teliu, Bunești, Codlea, Cuciulata și Comăna de Sus. Dacii de la Rîșnov (Cumidava) făceau parte din neamul cotensilor, de la care s-au păstrat 28 de cuvinte de origine traco-dacică, atestate numai în Țara Bîrsei.

Oroles, regele dacilor din Țara Bîrsei

• Oroles a fost rege peste mai multe triburi dacice din prima jumătate a secolului al II-lea î.H. din estul Transilvaniei și sudul Moldovei. A luptat împotriva bastarnilor. Există diferite păreri în legătură cu identitatea lui Oroles, perioada exactă în care a domnit și chiar în legătură cu numele său. Unii istorici susțin că e unul și același cu Rubobostes, despre care o altă tabără de cercetători cred că ar fi însuși Burebista. În România, Oroles este considerat predecesorul lui Burebista sau unul din conducătorii unui teritoriu anexat ulterior la regatul dac. Oroles a mai fost identificat și cu Rholes, conducător dac sud-dobrogean, aliat al romanilor și adversar și el al bastarnilor. Istoricul Trogus Pompeius susținea că, în urma războiului împotriva bastarnilor, fiindcă au pierdut, luptătorii daci au fost pedepsiți de regele lor, Oroles, să doarmă la picioarele soțiilor lor și să facă muncile lor din gospodărie. Rușinoasa pedeapsă a fost ridicată abia la prima victorie împotriva bastarnilor. Acest episod sugerează gradul de disciplină și marea autoritate regală pe care o avea Oroles asupra supușilor săi și chiar talentul cu care își motiva suplimentar oștenii.

Cealalt㠄cetate“ de la Racoș

• Multor turiști le este recomandată sub numele de Cetatea din Racoș o altă construcție, care n-are nici pe departe vechimea celei dacice. De fapt, corect este să o numim castel. A fost construit în 1624 de familia grofului Istvan Sükõsd, pe domeniul primit de la principele Gabriel Bethlen. Zidurile închideau o incintă rectangulară întărită la colțuri cu bastioane circulare. În ciuda aspectului de cetate, construcția a fost în primul rînd o reședință nobiliară luxoasă, fortificată totuși pentru a face față unei eventuale năvăliri turcești, dar mai ales pentru a rezista răscoalelor țărănești. Lăsat moștenire, castelul a schimbat mai mulți proprietari. În 1903, locuitorii din Racoș au cumpărat moșia și castelul. În 1945, zidul dinspre strada principală a fost spart pentru a se crea o zonă de acces pentru mașini de tonaj mare. După 1962, aici era sediul CAP-ului, care a transformat castelul în grînar, iar un turn a fost remiza pompierilor. La cutremurul din 1977, a suferit numeroase avarii, un turn s-a prăbușit. Cu toate acestea, castelul a rămas în picioare. Pastorul bisericii reformate din comună a înființat în anul 1992 fundația Bethlen, cu scopul de a strînge fonduri pentru restaurare. În prezent, construcția e într-o stare precară.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:Articole la Reportaj

Argumentul cercetătorilor


Coronavirusul nu a scăpat din laborator

Cele mai mari epidemii din istorie


10 pandemii care au schimbat istoria

Gripa din 1918, cronica unui dezastru uitat


Cea mai devastatoare epidemie din istoria umanității
Spatiu publicitarMinim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
 • ➤ Știri Brasov


  27 de vagoane cu lemn fără acte, într-un tren de marfă depistat de Garda Forestieră Brașov


  04.08.2020
 • ➤ Prima pagină


  Cum va adapta Tătaru paturile ATI lipsă de la Brașov?


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Parteneriat „smart-city“


  Brașovul s-ar putea înfrăți cu orașul Sejong din Coreea de Sud


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Într-o lună, mountain-bikerii vor putea coborî din Postăvarul în Brașov


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Premieră


  Autogara va avea gazon pe acoperiș


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Sala Polivalentă va fi construită cu bani de la Guvern


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Clădirile fostei piețe de la Triaj vor fi demolate


  04.08.2020
 • ➤ National


  Schimbări mari


  Dispar notele la Religie, Desen, Muzică și Sport


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  Scapi de depresie și oboseală cu Rhodiola rosea


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  Avertisment


  Un asimptomatic este un pericol pentru cei din jur


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  România va primi de la Comisia Europeană peste 25.000 de flacoane de Remdesivir


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  Fă salate de andive dacă vrei să slăbești


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  Afinele, boabe de sănătate


  04.08.2020
 • ➤ Life


  S-a dat de gol


  Andreea Mantea s-a logodit cu iubitul misterios


  04.08.2020
 • ➤ Life


  Ruby face senzație în Grecia


  04.08.2020
 • ➤ Life


  Zeny a împlinit 2 ani


  04.08.2020
 • ➤ Cititori


  10 remedii care te scapă de mușcăturile de țânțari


  04.08.2020
 • ➤ Cititori


  SFAT EXPRES


  Ce trebuie să faci dacă ai început să iei în greutate?


  04.08.2020
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  04.08.2020
 • ➤ Sport


  Centru de Excelență al Federației Române de Handbal la Sfântu Gheorghe


  04.08.2020
 • ➤ Sport


  PROMOVARE ÎN LIGA 1


  Euforie!


  04.08.2020
 • ➤ Opinii


  Punctul critic


  Un proiect pierdut?


  04.08.2020
 • ➤ Sport


  CFR CLUJ, noua și vechea campioană a României


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  Femeie accidentată pe o trecere de pietoni din Brașov


  03.08.2020
 • ➤ National


  Schimbări mari la gimnaziu: dispar notele la Religie, Desen, Muzică și Sport și sunt tăiate ore de Fizică și Chimie


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  Brașovul s-ar putea înfrăți cu capitala administrativă a Republicii Coreea


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  Spectator la Opera Brașov, numai cu mască


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  30 de noi cazuri COVID în Brașov, 823 noi cazuri în România


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  Noua Gară din Brașov va avea gazon pe acoperiș


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  UTA și FC Argeș au promovat direct, CS Mioveni merge la baraj


  03.08.2020
 • ➤ Prima pagină


  Cum este bătut Brașovul de Sibiu la spital nou-nouț


  03.08.2020
 • ➤ Eveniment


  De la 1 august


  La postul BBC World rulează clipuri de promovare a Brașovului


  03.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Brașovul are în continuare peste 400 de pacienți cu COVID-19 internați în spitale


  03.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Noile rețele de apă din Brașov au fost puse în funcțiune


  03.08.2020
 • ➤ Religie


  Tradiții


  Postul Sfintei Mării poate să împlinească dorințe, dacă este ținut cu smerenie


  03.08.2020
 • ➤ National


  Barometru IMAS - Europa FM


  PNL și PSD, în creștere ușoară în opțiunile electorale


  03.08.2020
 • ➤ National


  Alegeri locale 2020: A fost constituit Biroul Electoral Central


  03.08.2020
 • ➤ Life


  Senzații


  Antonia face iar valuri


  03.08.2020
 • ➤ Life


  Anca Țurcașiu începe o viață nouă


  03.08.2020
 • ➤ Life


  Loredana ține pasul la 50 de ani


  03.08.2020
 • ➤ Life


  O vulpe a furat aproape 100 de pantofi din Berlin


  03.08.2020
 • ➤ Cititori


  Este bine să știți


  Reguli de pandemie în cabinetele stomatologice


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  Mitriță, eliminat din playoff-ul MLS


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  Au luat Cupa și au scăpat-o pe gazon


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  AUTO


  Trofeul Râșnov, a treia victorie a lui Emil Nestor în acest sezon


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  Viitorul și Dinamo luptă pentru locul în UEFA Youth League


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  FOTBAL


  „Festival” de goluri pentru Corona


  03.08.2020
 • ➤ Opinii


  Punctul critic


  Un bilet în plus


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  A murit fostul deputat PNL de Brașov Gheorghe Gabor


  02.08.2020
 • Cele mai noi articole
  Articolul anterior

  Zestrea brașovenilor


  Poarta șcheiană, tradiție a vechiului burg

  Articolul următor

  Rădăcinile strămoșilor


  Cetatea lui Solomon, între legendă și adevăr istoric

  Prima paginïżœ | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
  (ïżœi) acest site foloseïżœte cookie-uri proprii ïżœi ale terïżœilor. Setïżœri Cookies
  Siteuri partenere:
  AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porïżœile istoriei

  www.monitorulexpres.ro

  | | |
  2003 - 2021 © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 41 milisecunde, încărcat în milisecunde