Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> Prima pagină
Publicitate

Zodiacul popii


Cel mai vechi zodiac din spațiul românesc a fost scris la Sînpetru, de preotul Ion Românul

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Paginã din „Rujdenița“ popii din Sînpetru
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: Camelia Onciu, 09.10.2015
• „Rujdenița“ face parte din manuscrisul Codex Neagoeanus și prevestește evenimentele politice și starea vremii pînă în anul 2048
Acum 395 de ani, un preot brașovean copia de mînă zeci de pagini dintr-o carte sîrbească, spre folosul celor care n-aveau acces la scrieri tipărite. Nu era o carte bisericească, manuscrisul lui, denumit Codex Neagoeanus, reproducea texte populare, printre care și un zodiac. Astfel, „Rujdenița“ Popii Ion Românul din Sînpetru a fost primul horoscop medieval al românilor și a avut o circulație mai mare decît oricare altă carte a vremii. În cîțiva ani, lucrarea de astrologie a ajuns în tipografii și a fost reeditată, îmbogățită secole de-a rîndul și răspîndită sub numele de „Gromovnic“, pentru folosul oamenilor simpli, curioși de ceea ce le rezervă astrele la naștere. În aceste gromovnice găsim tabele în care se poate citi buletinul meteo pînă în anul 2045. În limbajul arhaic românesc, găsim previziuni legate de destinul fiecăruia, dar și al țării, anii rodnici și cei cu molime și „întîmplările omenești“. Uitat pe nedrept, Codex Neagoeanus al popii din Sînpetru vorbește și despre vremurile de azi. Monitorul Expres vă invită să aruncăm o privire în viitorul prezis în 1620 de cel mai vechi zodiac din spațiul românesc.

Un best-seller medieval

În Biblioteca Academiei Române se păstrează la loc de cinste un manuscris vechi de aproape patru secole, considerat una dintre cele mai vechi scrieri populare din spațiul românesc. Codex Neagoeanus a fost transcris, conform mărturisirii autorului, într-o jumătate de an, între 1619 și 1620 și nu este o operă originală, ci o reproducere a unui text slavon. Copistul este un preot, Ion Românul (Vlahul) din Sînpetru, județul Brașov, a cărui istovitoare muncă avea să devină un best-seller al Evului Mediu Românesc. Manuscrisul a fost descoperit în Blaj. A ajuns la profesorul Ștefan Neagoe care, la rîndul lui, i l-a dat academicianului Ioan Bianu. Surprins de vechimea și însemnătatea acestor file acoperite cu litere chirilice, profesorul Bianu a început o amplă lucrare de cercetare. Tot el este cel care a denumit colecția de texte Codex Neagoeanus, după numele celui care le găsise. Bianu a publicat în 1883, în revista „Columna lui Traian“, fragmente și studii din acest codice. Filologul l-a donat Bibliotecii Academiei Române, în 1910. Manuscrisul reunește trei cărți poporane: „Alicsandria“ (viața lui Alexandru Macedon), „Rujdenița“ (Gromovnic sau Zodiar) și „Floarea Darurilor“ (lucrare aparținînd unui călugăr italian). Codicele mai conține și fragmente dintr-o Pravilă și o colecție de maxime și cugetări, „Albinușa, dulce învățătură“, cu sau fără autor precizat.

Sînpetru de Brașov

Manuscrisul a stîrnit numeroase controverse și semne de întrebare, în special legate de autor. Cu alte cuvinte, cine este acest popă din Sînpetru? Și care Sînpetru, de Brașov sau de Hunedoara? În 1922, istoricul literar Nicolae Cartojan, analizînd particularitățile de limbaj, a conchis că manuscrisul e un melanj de regionalisme din Sud-Vestul Ardealului. Însă, filologul Ioan Bianu i-a demontat teoria și l-a localizat pe popa Ion Românul, tot prin analiză lingvistică, în Brașov, textul avînd „substrat de limbă sud-est transilvăneană“. Și marele istoric Nicolae Iorga era convins că e vorba de Sînpetru de lîngă Brașov. În 1973, lingvistul Ion Gheție a lămurit definitiv despre ce localitate e vorba. El a ajuns la concluzia că Ion Românul își transcrisese textele în Sînpetrul Brașovului și nu al Hunedoarei, așa cum susținuse N. Cartojan, dar avusese la îndemînă texte bănățene. Identitatea copistului a stîrnit polemici tocmai pentru că popa Ion Românul, deși și-a asumat paternitatea codicelui și a precizat data, a uitat să scrie în ce parohie păstorește: „Adică eu, mult greșit și ticălos Popa Ioan din Sînpetru, am scris această carte și mă ustenii cît putui și o am scris să să cetească și să socotească bine ce este împărăția ceștii lumi deșarte și mîngîioasă. Începui să scriu această carte ce se cheamă Alexandrie, în luna lui Cireșariu, 15 zile; și se va sfîrși în luna lui august 4 zile, văleat 7128, 1620, în zilele lui Bethlem Gabor, craiu, scris în satu care să cheamă Sînpetru“.

Trei cărți într-un Codex

Codexul popii din Sînpetru este considerat și una dintre cele mai vechi traduceri din teritoriile românești. Însă istoricul Gheorghe Adamescu crede c㠄acest preot nu poate fi socotit traducător din slavonește, fiindcă nu spune că le-a tradus“. „Floarea darurilor“ din Codex Neagoeanus este opera unui călugăr benedictin, Tommaso Gozzadini, și a fost tipărită prima oară la noi de Antim Ivireanul, după un text adus de la Muntele Athos, apoi și la Brașov, în secolul XIX. Însă edițiile din „Alexandria“, text de asemenea cu largă circulație în Țările Române și Transilvania, își au originea în manuscrisul lui Ion Românul. Dacă din acest manuscris s-a păstrat pînă în zilele noastre doar jumătate, o versiune completă avem de la Costea Dascălul de la Biserica Sfîntul Nicolae din Șcheii Brașovului, copiată în anul 1693. Al treilea text al Codexului se numește „Rojdanicul“ sau „Rujdenița“ și e de fapt, primul zodiac pentru români, care „prevede caracterul și viitorul omului după luna sau după constelația în care s-a născut“. Scrierea a avut mare căutare. Istoricul literar Ștefan Ciobanu aprecia c㠄zodierul a avut o difuzare mai mare decît a Alexăndriei“. Dată fiind popularitatea zodiacului, acesta a apărut și în formă tipărită, la Alba Iulia, în 1639, fiind și prima carte ieșită de sub teascul acestei tipografii. Numit de data aceasta Gromovnic, conform lui Bogdan Petriceicu-Hașdeu, horoscopul a avut la bază tot textul popii din Sînpetru. Gromovnicul pretindea că dezvăluie soarta omenirii și starea vremii după zodia în care cade tunetul (în slavonă, grom = tunet). Un capitol denumit „Treptnicul“ prezicea viitorul și caracterul după diferitele mișcări ale trupului (bătaia ochilor, clipirea genelor).

O carte „oprită“

Textul „Rujdeniței lui Ion Românul“ acoperă paginile 137-141 ale Codexului, și începe, după normele calendarului bizantin, cu luna septembrie (Răpciune). Cuprinde doar patru luni, pînă în decembrie (Indrele), restul documentului s-a pierdut. „Textul este scris cu cerneală neagră spălăcită; numele lunilor cu cerneală roșie. În cuprinsul fiecărei luni, materia capitolului este grupată în 2 paragrafe distincte: primul, conținînd prezicerile privitoare la soarta băieților; al doilea, prevederile privitoare la viitorul fetelor“, precizează N. Cartojan. Conform filologului Gabriel Mihăilescu, copistul a avut de înfruntat interdicțiile Bisericii Ortodoxe, deoarece „cărțile populare care conțineau predicții erau considerate cărți eretice sau vrăjitorești, purtînd indice de cărți oprite“. Din acest motiv, scrierile neagreate se perpetuau prin copiere de mînă. Prea multe astfel de cărți de prevestire nici nu s-au păstrat. Cu atît mai mult, „Rojdanicul“ de la Sînpetru (din slavonescul rozdenije sau rozdenica „naștere“) este un document valoros. Însuși Ion Românul își dă seama că zodiacul lui nu e pe placul bisericii: „Printr-aceea, Dvs. încă vă rog, pre toată firea de om, cui Dumnezeu o va da această carte a ceti sau a scrie, socotiți și mai bine ce voi fi greșit sau cuvînt nesfîrșit, sau slovă neumplută, iar Dvs. să deregeți și să nu mă blestemați, ci să ziceți: Dumnezeu ierte! Și să vă ierte și pre voi Dumnezeu la înfricatul județ cînd va zice veniți, blagosloviți de părintele meu de moșteniți împărăția ce am gătit vouă, din tocmeana lumii, ce Tu milostiv Domn Iisus Cristos aceea ne dă. Amin“. Faptul că o față bisericească a copiat această lucrare de astrologie denotă că, în pofida interdicțiilor canonice, clericii din Țările Române, recurgeau la prezicerile astrale pentru nevoile particulare. Sau cel puțin, acestea erau preocupările preotului din satul brașovean.

Și domnitorii își citeau destinul

A doua lucrare de prevestiri astrologice provine tot din Brașov și conține prezicerile din „Calendarul“ tipărit de Petcu Șoanul, la Brașov, în 1733. Analizînd 16 manuscrise medievale din spațiul românesc, Gabriel Mihăilescu constată că niciunul nu e identic cu cel din Codex, dar toate au la bază acest prim horoscop, făcut cunoscut lumii de preotul din Sînpetru. „Diferențele dintre variantele acestei celei mai răspîndite redacții (n.r. ediții) a Rojdanicului se datorează fie unor erori de lecțiune (n.r. lectură) sau omisiuni ale copiștilor, fie inovațiilor personale ale anumitor scribi“. Calendarul din Șchei era tradus după unul sîrbesc, care, la rîndul său, urma un model ucrainean, de la Kiev, din 1716. Prima secțiune a Calendarului lui Petcu Șoanul cuprinde „Învățătura planetelor“, cu preziceri referitoare la om și fenomene meteorologice. După acest calendar s-au făcut numeroase copii manuscrise în toate teritoriile românești, încă o sută de ani. „Cît de mult era căutat acest text de astrologie de cetitorii vremurilor trecute carii, mai ales în lungile nopți de iarnă, așteptau curioși să vadă ce se va alege de semințele ce germinau sub brazdele jilave, acoperite de zăpadă, se vede și din faptul că Gromovnicul a fost tradus în mai multe rînduri de cărturarii neamului“, spune academicianul Cartojan. Astrologul Constantinescu Armand notează că însuși domnitorul Constantin Brâncoveanu consulta un calendar astrologic „și făcea însemnări pe marginea filelor, aprobînd sau infirmînd prezicerile lui Ion Românul, întocmai ca țarul Petru cel Mare al Rusiei, care avea preocupări similare“.

Va ninge pe 27 octombrie 2015

Ce conțineau „tratatele de astrologie“ din Evul Mediu? Un astfel de gromovnic românesc avea un capitol dedicat planetelor care guvernează fiecare an pînă în 2048. De exemplu, anul 2015 stă sub semnul lui Jupiter. Acum 400 de ani, se spunea că acest an va fi „an roditor, cu poame multe, mere, pere, prune, nuci, alune din belșug“, „vară prea caldă, cu sfîrșit cald și uscat“, „iarnă friguroasă, zăpadă multă, la mijloc vînturoasă“. Gromovnicul recomandă anul 2015 pentru căsătorii. Iar în ceea ce privește predicțiile politice, se prezicea că va fi un an în care „stăpînesc oameni înțelepți și duhovnici“. Mai detaliat, „arătarea vremii“ prezice următorul buletinul meteo pentru sfîrșitul acestui an: zile frumoase (9, 10, 26, 28-31 octombrie, 2, 4, 5, 28-30 noiembrie, 1-5 decembrie), cald și ploaie (11-17 octombrie), bine ziua, noaptea ger (18-22 octombrie), înnorat (23, 24 octombrie, 7-12 noiembrie, 18 decembrie), ploaie (1 noiembrie), ploaie și zăpadă (27 octombrie), moină (19-20 decembrie), zile frumoase, nopți cu vînt puternic (13-16, 19-27 noiembrie), ceață (6 noiembrie), ziua vînt, noaptea ninsoare (17 noiembrie), ninsori (3 noiembrie, 6 decembrie), ger (18 noiembrie, 21, 30-31 decembrie), ger foarte mare (7-17 decembrie).

Semne de care depinde viitorul

„Gromovnicul pe 12 zodii al lui Iraclie Împăratul“ spune că, „dacă în zodia Cumpenei va tuna, atunci va fi război și tăiere, și unul către altul se va ridica cu vrajbă și în unele locuri și foamete va fi spre apus, și toate apele vor fi mari și alte limbi vor avea războaie. Se vor ridica noroadele și zarvă va fi între oameni“. Dacă va fi cutremur în Zodia Balanței, „moarte va fi între oameni“. „De va fulgera la Răsărit și apus, moarte și sînge se va vărsa în Egipt“. În schimb, dacă va fi cutremur în Zodia Scorpionului, va fi și multă pîine. Dacă va tuna spre miazăzi în țara Arabiei, oamenii se vor îneca pe mare. „Dacă se va cutremura pămîntul înspre miazăzi, atunci între împărați va fi pace și dragoste.“ „Iar de va tuna noaptea, va fi iarnă grea.“ Gromovnicul prezice că, dacă va tuna în Zodia Săgetătorului, iarna va fi ploioasă, se vor scufunda multe corăbii, mulți boieri dinspre Răsărit vor muri în război. „De va fi cutremur la miazăzi, la capetele mari va fi schimbare.“ În Zodia Capricornului nu e bine să tune, fiindcă acest fenomen aduce 40 de zile de ploi. „Între împărați va fi ură și război.“ Dacă va tuna la miazăzi, se va face miere multă. Dacă va fi cutremur noaptea, va fi un an plin de roade, îns㠄se vor tulbura cetățile“. Astrologia se îmbină cu sfaturi pentru fiecare zodie. Astfel, în 17 octombrie nu e indicat să te apuci de lucru nou, pe 19 noiembrie poți face afaceri și-ți poți lua haine noi. Cum va fi vremea pe 24 noiembrie, așa va fi tot anul viitor. Cum va fi pe 25 noiembrie, așa va fi și pe 13 decembrie, iar ziua de 26 anunță vremea pentru toată luna februarie. Dacă 25 decembrie cade duminică, atunci va fi iarnă blîndă și vară secetoasă. Dacă pică într-o marți, va fi iarnă grea și toamnă secetoasă, fără războaie. Zodiacul mai spune că 2016 va fi un an îmbelșugat dacă în ianuarie va bate vîntul de la miazăzi. Nicio vorbă despre sfîrșitul lumii.

Buletin meteo pe 2016

Conform astrologilor din secolul XVII, anul 2016 va sta sub semnul lui Marte și va fi un an al celor „mînioși, vărsători de sînge, înșelători, mincinoși“. Nu e un an bun pentru ostași, nici pentru meșteșugurile cu foc. Va fi un an uscăcios, cu vară călduroasă, grindină și „foc mult“. Toamna va fi „moale și friguroasă“, iarna geroasă, cu zăpadă multă. De asemenea, 2016 va fi „cu gîngănii și șoareci mulți, vînt, tunet, arsuri, ape mult stricătoare, boale“. „Arătarea timpului“ indică un sfîrșit de ianuarie cu vifor și ger, un februarie călduț, cu ploi, martie senin, apoi cu ger și zăpadă, aprilie cald, luna mai cu 15 zile de ploaie și vînt, în iunie va ploua o zi da, una ba, iulie va fi ploios, iar pe 19 precipitațiile vor fi mari, va fi înnorat și jumătate din august, septembrie va fi rece, iar pe 17 va cădea prima ninsoare, octombrie va fi frumos, doar ultimele zile vor fi cu zăpezi, noiembrie va fi cu zăpadă și ger, iar în decembrie mai mult va ploua decît va ninge.

De la papirus la codex

Codex, denumit în limba română și codice, („scoarță“) desemna în antichitate o reuniune de table cerate reprezentînd cea mai veche formă de carte. Codexurile au făcut trecerea de la papirus la carte. Inițial, scrierea se făcea pe scoarță de copac sau plăci de lemn. Pe lemn se putea scrie fie direct, în stare crudă, fie după ce a fost acoperit în prealabil cu un strat de ceară. În Evul Mediu prin codex se înțelegea o culegere manuscrisă de legi, de documente medievale sau de orice texte vechi. Termenul a fost preluat și în limba română, înlocuind termenul slavon de sbornic. În Țările Române s-au păstrat o serie de codexuri, între care Codex Aureus, Codex Dimonie, Codex Neagoeanus, Codex Rohonczi, Codex Caioni, Codex Gigas, Codex Sinaiticus, Codexul Teodosian. Știința care studiază codexurile vechi se numește codicologie. Termenul de „codex“ se utilizează în prezent pentru a desemna colecții de standarde internaționale, ca de exemplu Codex alimentarius.
„Luna Răpciuni (septembrie). De se va naște ficior, fi-va cinstit. El va boli rău, dar nu va muri. Noroc va ave la oi și la tot dobitocul. Și de o vită în 4 picioare va scăpa. Și va fi îmblător în cale; si va fi vorovitoru; și va fi grijuliu. Și carne de capră să nu mînce. Într-aceea lună de va tuna, să nu margă sub copaci. Și va fi iubitor de ospețe și cărți și va fi înțelept. Și să-și facă părăclisul Bogorodiței. Și numai de Dumnezău ce să va teme. Și de cătră bătrînețe, bine va fi. Leac: 3 grăunțe de dafin și ulei de lemn și tămîie albă; să le mestece și să va sănătoși. Să slujască Sîntă Mărie Mică. De va fi fată, trei ani va boli rău. Și va fi lungăreață în față; și va fi vorovitoare; și iubi-va la oaspeți și va fi mînioasă, ce nu va ține mult. Și mulți bărbați o vor cere. Și iubi-va și un voinic, dar nu o va lua și va lua altul și cu el bine va vie și va face gloată mestecată. Și de tînără să va teme că nu va face ficiori, iar apoi mult să va face. Și va muri un ficior de bube. Și noapte să nu bea apă; și să nu îmble noapte, că va dobîndi o greață și va avea vedere înaintea sfatului, cînd va fi de 12 ani. Vineri să nu lucre nemica, nici să mănînce, ca să nu o doare capul, nici ochii. Năroc va avea la stup și la oi și la vaci negre. Și va boli de vărsat; și va avea un semn în cap și într-o mînă și într-un picior. Primejdii va avea la 6 ani, 11, 38, de va trece va fi vie pînă la 75. Leac: floare de trandafir și rădăcină de bujor și tămîie albă; să le mestece, să să ungă și să va vindeca. Praznic: Uspenie.“
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:Articole la Prima pagină

Argumentul cercetătorilor


Coronavirusul nu a scăpat din laborator

Cele mai mari epidemii din istorie


10 pandemii care au schimbat istoria

Gripa din 1918, cronica unui dezastru uitat


Cea mai devastatoare epidemie din istoria umanității
Spatiu publicitarMinim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
 • ➤ Știri Brasov


  27 de vagoane cu lemn fără acte, într-un tren de marfă depistat de Garda Forestieră Brașov


  04.08.2020
 • ➤ Prima pagină


  Cum va adapta Tătaru paturile ATI lipsă de la Brașov?


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Parteneriat „smart-city“


  Brașovul s-ar putea înfrăți cu orașul Sejong din Coreea de Sud


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Într-o lună, mountain-bikerii vor putea coborî din Postăvarul în Brașov


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Premieră


  Autogara va avea gazon pe acoperiș


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Sala Polivalentă va fi construită cu bani de la Guvern


  04.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Clădirile fostei piețe de la Triaj vor fi demolate


  04.08.2020
 • ➤ National


  Schimbări mari


  Dispar notele la Religie, Desen, Muzică și Sport


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  Scapi de depresie și oboseală cu Rhodiola rosea


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  Avertisment


  Un asimptomatic este un pericol pentru cei din jur


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  România va primi de la Comisia Europeană peste 25.000 de flacoane de Remdesivir


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  Fă salate de andive dacă vrei să slăbești


  04.08.2020
 • ➤ Doctor


  Afinele, boabe de sănătate


  04.08.2020
 • ➤ Life


  S-a dat de gol


  Andreea Mantea s-a logodit cu iubitul misterios


  04.08.2020
 • ➤ Life


  Ruby face senzație în Grecia


  04.08.2020
 • ➤ Life


  Zeny a împlinit 2 ani


  04.08.2020
 • ➤ Cititori


  10 remedii care te scapă de mușcăturile de țânțari


  04.08.2020
 • ➤ Cititori


  SFAT EXPRES


  Ce trebuie să faci dacă ai început să iei în greutate?


  04.08.2020
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  04.08.2020
 • ➤ Sport


  Centru de Excelență al Federației Române de Handbal la Sfântu Gheorghe


  04.08.2020
 • ➤ Sport


  PROMOVARE ÎN LIGA 1


  Euforie!


  04.08.2020
 • ➤ Opinii


  Punctul critic


  Un proiect pierdut?


  04.08.2020
 • ➤ Sport


  CFR CLUJ, noua și vechea campioană a României


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  Femeie accidentată pe o trecere de pietoni din Brașov


  03.08.2020
 • ➤ National


  Schimbări mari la gimnaziu: dispar notele la Religie, Desen, Muzică și Sport și sunt tăiate ore de Fizică și Chimie


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  Brașovul s-ar putea înfrăți cu capitala administrativă a Republicii Coreea


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  Spectator la Opera Brașov, numai cu mască


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  30 de noi cazuri COVID în Brașov, 823 noi cazuri în România


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  Noua Gară din Brașov va avea gazon pe acoperiș


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  UTA și FC Argeș au promovat direct, CS Mioveni merge la baraj


  03.08.2020
 • ➤ Prima pagină


  Cum este bătut Brașovul de Sibiu la spital nou-nouț


  03.08.2020
 • ➤ Eveniment


  De la 1 august


  La postul BBC World rulează clipuri de promovare a Brașovului


  03.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Brașovul are în continuare peste 400 de pacienți cu COVID-19 internați în spitale


  03.08.2020
 • ➤ Eveniment


  Noile rețele de apă din Brașov au fost puse în funcțiune


  03.08.2020
 • ➤ Religie


  Tradiții


  Postul Sfintei Mării poate să împlinească dorințe, dacă este ținut cu smerenie


  03.08.2020
 • ➤ National


  Barometru IMAS - Europa FM


  PNL și PSD, în creștere ușoară în opțiunile electorale


  03.08.2020
 • ➤ National


  Alegeri locale 2020: A fost constituit Biroul Electoral Central


  03.08.2020
 • ➤ Life


  Senzații


  Antonia face iar valuri


  03.08.2020
 • ➤ Life


  Anca Țurcașiu începe o viață nouă


  03.08.2020
 • ➤ Life


  Loredana ține pasul la 50 de ani


  03.08.2020
 • ➤ Life


  O vulpe a furat aproape 100 de pantofi din Berlin


  03.08.2020
 • ➤ Cititori


  Este bine să știți


  Reguli de pandemie în cabinetele stomatologice


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  Mitriță, eliminat din playoff-ul MLS


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  Au luat Cupa și au scăpat-o pe gazon


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  AUTO


  Trofeul Râșnov, a treia victorie a lui Emil Nestor în acest sezon


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  Viitorul și Dinamo luptă pentru locul în UEFA Youth League


  03.08.2020
 • ➤ Sport


  FOTBAL


  „Festival” de goluri pentru Corona


  03.08.2020
 • ➤ Opinii


  Punctul critic


  Un bilet în plus


  03.08.2020
 • ➤ Știri Brasov


  A murit fostul deputat PNL de Brașov Gheorghe Gabor


  02.08.2020
 • Cele mai noi articole
  Articolul anterior

  Curse cu obstacole pentru o cauză umanitară


  „Eroii Brașovului“

  Articolul următor


  Nuntă spartă de peștele stricat

  Prima paginïżœ | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
  (ïżœi) acest site foloseïżœte cookie-uri proprii ïżœi ale terïżœilor. Setïżœri Cookies
  Siteuri partenere:
  AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porïżœile istoriei

  www.monitorulexpres.ro

  | | |
  2003 - 2021 © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 39 milisecunde, încărcat în milisecunde